Vård- och underhållsplaner för Svenska kyrkan

Vill ni ha:

  • enkel budgethantering
  • 10 årsplan för Vård- och underhåll
  • möjlighet att snabbt hitta gamla handlingar
  • hjälp vid ansökan om bidrag
  • enkel felanmälan och åtgärdsplanering

Kontakta oss!